Mikrozávlaha a kvapková závlaha

Predstava krásnej záhrady zahŕňa nielen dokonale udržiavaný zelený trávnik.
Vo väčšine prípadov je to kombinácia trávnatých plôch s výsadbami pestrých kvetinových záhonov, spolu s krami, živými plotmi a stromami.
Závlahu takýchto menších výsadbových plôch zabezpečuje práve kvapková závlaha a mikrozávlaha.

Princíp kvapkovej závlahy:

Základným a hlavným komponentom kvapkovej závlahy je kvapkovacia hadica, ktorá sa umiestnia okolo rastlín, ktoré potrebujete zavlažovať. V týchto hadiciach sú umiestnené otvory, ktoré sú v pravidelnej vzdialenosti okolo 30 cm. Z nich vyteká voda, ktorá potom rastliny pravidelne zavlažuje. Ideálne je použitie na mladé stromy, kríky, kvetinové kvetináče a všeobecne na menšie plochy.