Elektromagnetické ventily

Medzi hlavné ovládacie prvky automatickej závlahy patria aj elektromagnetické ventily.
Podľa vstupných parametrov pre závlahu ako sú veľkosť a členitosť plochy, výdatnosť vodného zdroja alebo množstvo použitých postrekovačov, sa automatický zavlažovací systém rozdeľuje do jednotlivých zavlažovacích sekcií.

Výlučnou funkciou elektromagnetických ventilov je uzatváranie prietoku vody a spustenie konkrétnych sekcií závlahy na základe impulzu od riadiacej jednotky pre automatický rozvod vody v systéme. Jednotka postupne spína elektromagnetické ventily podľa nahratého programu tak, aby v danú chvíľu dochádzalo k zavlažovaniu iba jednej sekcie.
Ventily sú umiestnené pod zemou vo ventilových šachtách a sú spínané ovládacou jednotkou, ktorá v rodinných záhradách ovláda zväčša 4 - 12 ventilov (sekcií).

- Ak je použitá na ovládanie závlahy vodotesná batériová riadiaca jednotka, je k nej potrebné použiť ventily s 9 V cievkou na jednosmerný prúd.
- Ak si zvolíte elektrickú 24 V ovládaciu jednotku, je potrebné zvoliť ventily s 24 V cievkou.

Elektromagnetické ventily je možné zakúpiť samostatne alebo ako sadu s filtrom.
Elektroventily od značky Rain Bird sú vyrobené vo viacerých variantoch. Vďaka použitiu kvalitných a odolných materiálov zaručujú spoľahlivosť a vysokú životnosť, dokonca aj pri styku so znečistenou vodou.

Elektroventily

Príslušenstvo