Projektovanie závlahového systému

Základným pravidlom kvalitnej a správne fungujúcej závlahy je odborne spracovaný návrh. 

Každá záhrada je iná, má iné rozmery, pomer dĺžky a šírky, rôznu členitosť výsadieb a trávnikov, spevnených plôch, jazierok a pod. Celkovú cenu závlahy však výrazne ovplyvňujú aj parametre zdroja vody. 

A preto na každú záhradu vopred vypracujeme detailný grafický počítačový návrh (dwg, pdf) a rozpočet/cenovú ponuku (xls). 

Bez tohto rozpočtu a návrhu Vám nevieme zodpovedne určiť cenu za Vašu závlahu. 

Návrh aj spolu s cenovou ponukou je spoplatnený sumou 50 eur s DPH.

Pre získanie vstupov na návrh uprednostňujeme osobnú konzultáciu na "mieste činu".

Ukážky našich projektov